مجله روشنفکر

مجله روشنفکر جایی برای ژرف اندیشیدن

ترفند تازه و موذیانه قوه قضائیه پیرامون مذاکره با اروپا در باره حقوق بشر !/ تقی روزبه

 

Taghi-Rouzbeh

روشنفکر/ از آن جا که رژیم اسلامی بدلیل ابعاد کشتاردولتی در سطح جهان انگشت نما شده و برای کاهش اعدام ها و تعدادبیشمارزندانیان زیرفشارقراردارد، برای مقابله با آن به ترفندجدید و موذیانه ای متوسل شده است:

 اعلام آمادگی برای مذاکره با اروپا پیرامون حقوق بشر و  اعدام ها در اساس نیزنگ و باصطلاح تیری است که چندین هدف را دنبال می کند: از یکسو اروپا را در برابرآمریکا به بازی می گیرد . از سوی دیگر برآن است که تاطی بجث و مذاکرات پرچالشی که معلوم نیست چقدرطول بکشد، نه فقط تمرکزافکارعمومی جهان را از خشونت های خود کاهش دهد، بلکه طرحی را که سالهاست در درون رژیم مطرح ا ست یعنی کاستن از شماراعدام ها و مجرمان مربوط به اعتیاد و انواع جرائم مشابه که حتی زندان های رژیم هم دیگر جائی برای گسترش آنها ندارد، در صورت گرفتن امتیازات متقابل برای تمکین به احکام باصطلاح شرعی و حقوق بشراسلامی رژیم  توسط نهادهای بین المللی، قول باصطلاح کاهش تعداداعدام ها را  بدون تغییرقانون و از طریق عملی و دامن زدن به بخشودگی ها توسط صاحبان دم و امثال آن بدهد. نکته مهم در رویکرد رژیم این است که در  صورت به توافق رسیدن کاهش این سهمیه در عین حال نه فقط شامل جرم های باصطلاح سیاسی نخواهد بود بلکه منافاتی با افزایش سهمیه آن ها نخواهد داشت و حتی با کاهش نسبی و کلی اعدام ها که بهرحال با مقاومت و حساسیت روزافزون جهانی مواجه است تاکتیکی خواهد بود در خدمت پوشش دادن به افزایش اعدام های سیاسی.

بهرحال با توجه به نادیده گرفته شدن کامل رونددادرسی عادلانه و بیطرفانه در موردکشتاراخیر و ترفنداستفاده از عناوین تکفیری و تروریستی و وابسته به خارج و امثال آن بر ای ساکت کردن جامعه و جلوگیری از واکنش اعتراضی شهروندان نسبت به این کشتاردولتی و نیز با توجه به ترفندها و تاکتیک هائی که رژیم با پیشنهادمذاکره با اروپا دنبال می کند، گسترش دامنه  کارزاراعتراضی بخش های مختلف جامعه، گروه های سیاسی مدافع دموکراسی و عدالت و نیزبسیج افکارعمومی جهان برای محکوم کردن جنایت رژیم و نقض حقوق انسانی و پایمال شده اعدام شدگان و گفتن نه به سیاست سرکوب و ارعاب رژیم اهمیت زیادی دارد. بدون شک افشاءبندو بست ها و معاملات محتمل پشت پرده رژیم ایران و کشورهای اروپائی هم بخشی از این کارزارجهانی علیه سرکوب و خشونت است.

قوقه قضائیه کشتارمی کند و وزارت خارجه حمایت.

اعدام فله ای 20 انسان!

بیانیه* وزارت خارجه در دفاع و حمایت از این اعدام های جنایتکارانه نشان می دهد که در کشتار و شکنجه و سرکوب مخالفان نظام اختلاف و دعوائی بین دوجناح حکومتی وجود ندارد. قتل و کشتاربیرحمانه 20 تن از شهروندان تحت عنوان عضویت در یک گروه «تکفیری و تروریستی»، بدون طی تشریفات قانونی حتی خودر ژیم یک باردیگرماهیت خشن و جنایتکارانه رژیم اسلامی را که هم اکنون هم کشورایران را در رتبه نخست جهان به لحاظ میزان اعدام و کشتاررسمی شهروندان توسط دولت قراراداده است، به نمایش گذاشت. مراحل صدوراین نوع احکام عموما با سلولهای انفرادی، اعترافات اجباری و با توسل به انواع شکنجه و فشارهای جسمی و روحی که عنوان اسلامی تعزیر را یدک می کشند، و تشکیل دادگاه های کاملا نمایشی در پشت درهای بسته ای که احکام آن پیشاپیش توسط بازجویان و نهادهای امنیتی تعیین و دیکته می گردد، همراه است. زمان و ابعاداین اقدام که با محکومیت مجامع حقوق بشرجهانی همراه شده است، در عین حال بیانگرچندین نکته است:

سیاست افزایش خشونت و ارعاب از طریق کشتاررسمی در حل مناقشات و معضلات اجتماعی و سیاسی بزرگی که رژیم با آن مواجه است. در عین حال بخشی از یک تهاجم عمومی به سبک زندگی است که حاکمان نمی پسندند و  برای کنترل جامعه نافرمان در حوزه های گوناگونی چون حجاب و مراسم موسیقی و آموزش و خطرگسترش اعتراضات حاشیه نشین ها … و برای ایجادباصطلاح یک جامعه اسلامی بکارگرفته اند.

-دامن زدن به شکاف ها و تنش های قومی و ملی و مذهبی که هم چون آتشی زیرخاکستر زبانه می کشد!

-این باصطلاح قدرت نمائی در عین حال نشان دهنده ترس رژیم از شکنندگی و آسیب پذیری اش از زبانه کشیدن خشم نهفته در اعماق جامعه است.

– در عین حال پاسخی است به رقبای منطقه ای خود-بویژه عربستان- که تلاش می کند از این نارضایتی عمومی بهره جسته و برخی گروه ها و جریانات را  در خدمت منافع و رقابت و منازعاتش با حکومت اسلامی ایران جذب و همراه کند.

http://www.jamnews.ir/detail/News/696211

اطلاعات

این ویودی در آگوست 6, 2016 بدست در Uncategorized، سیاست فرستاده شده و با برچسب خورده.

بایگانی

آگوست 2016
د س چ پ ج ش ی
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

یادآوری

نشر مطالب تولیدی روشنفکر، با ذکر منبع و نام نویسنده بلامانع است.

اعلان

مجله روشنفکر از تاریخ ۲۰۱۷/ ۰۱/ ۱۵ در قالب «دوهفته نامه» منتشر گشته و ماهی دوبار به روز می‌شود.
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: